foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy w Naszym Gimnazjum

FILMOTEKA

Regulamin Konkursu o Poleskim Parku Narodowym

Regulamin  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2016

Czytaj...

V Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Certyfikaty

Sponsorzy


 


 

 

Gościmy on-line:

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Konarski Stanisław, właściwie Hieronim Franciszek Konarski (1700-1773), ksiądz, pedagog, pisarz polityczny i poeta. W latach 1741-1742 pełnił urząd prowincjała pijarów w Polsce. Wykładał poezję i retorykę w szkołach pijarskich. W 1725 wyjechał do Włoch, w latach 1729-1730, dla pogłębienia studiów, przebywał we Francji, Niemczech i Austrii, co pozwoliło mu poznać najlepsze szkoły europejskie.

Po powrocie do kraju, za namową J.A. Załuskiego, przystąpił do pracy nad publikacją pełnego zbioru praw polskich, począwszy od statutów wiślickich. W latach 1733-1739 rozwijał ożywioną działalność publicystyczną i dyplomatyczną jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego. W 1739 przeniesiony do Warszawy, gdzie 1 IX 1740 otworzył nowocześnie zorganizowaną uczelnię – Collegium Nobilium, którą kierował do 1756. W latach 1750-1755 przeprowadził gruntowną reformę szkół pijarskich w duchu nowożytnym, szczególną uwagę zwracając na wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Po 1754 przejściowo związał się z przywódcą partii saskiej J.K. Branickim,  później popierał reformatorski program Familii. Uważany za czołowego prekursora polskiego oświecenia, odegrał doniosłą rolę w odrodzeniu z zacofania polityczno-kulturalnego czasów saskich. Jako pierwszy walczył o reformę sejmowania w Polsce, postulując likwidację liberum veto (m.in. w dziele O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów tom 1-4, 1760-1763), domagając się wprowadzenia zasady głosowania większością głosów. Dowodem wielkich zasług ks. Konarskiego dla Ojczyzny był medal "Sapere auso", wybity na jego cześć przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa medalu Sapere auso  pochodzi od łacińskiego zwrotu Sapere aude - miej odwagę posługiwać się własną mądrością) – sentencji autorstwa Horacego.

Partnerzy

Szkoła Podstawowa Nr 2Szkoła Podstawowa Nr 3

Młodzieżowy Dom KulturyWłodawski Dom Kultury

I LO ZSZ i II LO Starostwo Powiatowe