foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy w Naszym Gimnazjum

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

FILMOTEKA


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Regulamin Konkursu o Poleskim Parku Narodowym

Regulamin  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2016

Czytaj...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

V Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Certyfikaty


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Sponsorzy


 


 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Gościmy on-line:

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Drogi uczniu! Czy wiesz, że jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole jest mediacja?

Mediare w języku łacińskim oznacza być w środku.

Mediacja to proces dobrowolnego dochodzenia do rozwiązywania sporu, prowadzony w obecności osoby trzeciej- neutralnego i bezstronnego mediatora. Zadaniem mediatora jest wsparcie stron w dojściu do porozumienia. Mediacja koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego. Daje więc szansę na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, na wypracowanie ugody korzystnej dla obu stron konfliktu. Strony będące w sporze i uczestniczące w mediacji mogą przedstawić zdarzenia z własnej perspektywy. Powiedzieć drugiej stronie o własnych odczuciach, interpretacji jej zachowania i uczuciach, jakie to zachowanie wzbudziło.

Kto może być mediatorem? Nauczyciel- mediator lub mediator rówieśniczy, czyli uczeń, który:cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,

  • reprezentuje wartości respektowane przez szkołę,
  • jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności,
    a także posiada predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na innych ludzi, nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami, rozwiązuje spory bez przemocy, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?

Można je prowadzić, gdy:

  • konflikt dotyczy tylko uczniów,
  • uczestnikami mediacji są uczniowie,
  • konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.

W naszym gimnazjum jest 9 mediatorów z klas II i III, którzy bez udziału osób dorosłych prowadzą do rozwiązania problemu,  mediator- nauczyciel jedynie czuwa, aby utrzymana została równowaga stron i nikt nie dominował. Pełni rolę osoby wspomagającej. Miejsce mediacji: pokój nr 70. Uczniowie w roli mediatorów nazywani są w fachowym języku peer-mediatorami. Peers to rówieśnicy lub osoby na podobnej pozycji.

Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia  z dwoma zwycięzcami - brak tutaj przegranych. Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów. Zawierają one między innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, albo też ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.

 Amerykańskie badania pokazują, że tak osiągnięte ustalenia prawie zawsze zostają dotrzymane.


Przykład protokołu ze spotkania mediacyjnego

 

Data spotkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko pierwszej osoby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko drugiej osoby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko mediatora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ustalenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ……………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kolejne spotkanie odbędzie się dnia . . . . . . . . . . . . . .            o godzinie . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpisy:

 

Pierwsza osoba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Druga osoba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mediator: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……


 

 

W przypadku większych problemów, albo zbyt wielu sprzecznych punktów przeprowadza się kilka spotkań mediacyjnych.

Uczestnictwo uczniów w mediacji jest dobrowolne. Treść mediacji jest ściśle poufna.

W trakcie mediacji wykluczane są kary ze strony szkoły i rodziców.

 

Rola mediatorów.

 

Mediatorzy są bezstronni.

Próbują oni w wyważony sposób zrozumieć obie strony wraz z ich uczuciami
i pragnieniami.

Mediatorzy przejmują rolę moderatorów.

Odpowiedzialność za treść rozmowy ponoszą skłócone osoby. Mediatorzy są odpowiedzialni za przebieg spotkania i zachowanie określonych reguł. Nie wyrażają oni swojego zdania!

Mediatorów obowiązuje milczenie, to znaczy muszą oni zachować wszystko
w tajemnicy.

Traktują oni wszystkie słowa, które padają w trakcie spotkania, jako ściśle poufne.

Informacje ze spotkań wspólnych i na osobności ze stronami oraz notatki robione przez mediatora nie mogą być nikomu udostępnione. Mediator może przekazać na zewnątrz tylko to, co zostało uzgodnione i na co strony wyraziły zgodę.

Mediatorzy angażują się w te pracę dobrowolnie.

Spotkanie może zostać przerwane, jeśli mediatorzy nie widzą już sensu kontynuowania go. Może do tego dojść, gdy jedna ze stron nie stosuje się do ustalonych reguł, albo też nie jest wystarczająco otwarta wobec reszty.

Mediatorzy kierują się w swojej pracy potrzebami.

W przeciwieństwie do rozjemców mediatorzy zajmują się intensywniej konfliktami skłóconych osób. Pytają oni o przyczyny i próbują zrozumieć uczucia.
Mediatorzy kierują się w swojej pracy określonymi celami i myślą o przyszłości.

Mediacja kończy się spisaniem ustaleń między skłóconymi partnerami. Mogą być to gesty rekompensaty: ,,Przepraszam cię za to, że cię zdenerwowałem", albo: ,,Ponieważ zniszczyłem twoją własność, odkupię ją". Na koniec notuje się ustalone propozycje na przyszłość, np: ,,Zanim zrobię coś, co będzie wymierzone przeciw tobie, spróbuję z tobą porozmawiać".

Ustalenie te uspokajają obu uczniów, ponieważ żadna ze stron nie czuje się oszukana. Nie ma już żadnego powodu, aby rozpoczynać nową kłótnię, gdyż każdy otrzymał to, co jest dla niego ważne.

Spotkanie mediacyjne składa się z pięciu następujących po sobie faz rokowań. Każdej z nich przyporządkowane są specyficzne techniki prowadzenia pertraktacji i cele.

Faza numer 1: Wprowadzenie + kontrakt

Na początku omawiane są reguły spotkania, na które wszyscy uczestnicy muszą się zgodzić, zostaje wyjaśniona metoda mediacji i przybliżona rola mediatora.

Faza numer 2: Wysłuchanie stanowisk obu stron + wyjaśnienie stanu faktycznego

W fazie drugiej skłócone osoby prezentują swoje stanowiska. Zadanie mediatorów polega na ich wysłuchaniu, zrozumienia i wyłowieniu wszystkiego, co negatywne.

Faza numer 3: Sprawdzenie osobistego znaczenia konfliktu

Przy pomocy pytania: ,,Co to oznacza dla ciebie?" szuka się osobistych przyczyn kłótni.

Faza numer 4: Od przeszłości do przyszłości

Wyobraźmy sobie ,,happy end". Na podstawie przemyśleń: ,,Jak mogłoby to odbyć się inaczej? definiuje się cele i zastanawia nad ewentualnymi rozwiązaniami na przyszłość. Jeżeli wina ustąpi miejsca zrozumieniu, mediator może ponownie nawiązać bezpośredni kontakt w rozmowie z uczestnikami.

Faza numer 5: Rekompensata

Teraz mediator kieruje ustaleniem rekompensaty za powstałe szkody duchowe i materialne oraz nakłania skłócone osoby do opracowania propozycji, w jaki sposób mogłyby one
w przyszłości poprawić wzajemne kontakty: ,,Co musiałoby się wydarzyć, abyś uznał, że nastąpiło zadośćuczynienie?” A co jesteś gotowy zaproponować w zamian?”.
W ustaleniach końcowych spisuje się wyniki, następnie wszyscy uczestnicy mediacji składają swoje podpisy. Po wyznaczeniu terminu kontroli kończy się spotkanie mediacyjne.

Nauczyciel – mediator: pedagog szkolny Teresa Pietrzak, który udzieli wszelkich informacji.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Partnerzy

Szkoła Podstawowa Nr 2Szkoła Podstawowa Nr 3

Młodzieżowy Dom KulturyWłodawski Dom Kultury

I LO ZSZ i II LO Starostwo Powiatowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/joomla/templates/dd_running_76/html/modules.php on line 38